skip to Main Content

We schrijven 1989 – nog volop in de periode van de Koude Oorlog/IJzeren Gordijn – en de Roemeense dictator Ceausescu is bezig met de uitvoering van zijn systematiseringsplan waarbij 8.000 van de 13.000 dorpen met de grond gelijk gemaakt zullen worden en de bewoners gedropt zullen worden in agro-industriële woonkazernes. Hiertegen kwam vanuit West-Europa een protestbeweging op gang die concreet gestalte kreeg in de vorm van de symbolische adoptie van een met vernietiging bedreigd dorpje.

In de zitting van 18 september 1989 besloot het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kasterlee over te gaan tot de symbolische adoptie van een Roemeens dorp en zo kreeg Kasterlee uiteindelijk het dorpje Murgesti toegewezen.

Murgesti vormt samen met 8 andere deeldorpen de gemeente Acatari met een bevolking van ongeveer 5.000 inwoners. Murgesti is gelegen in de Judetul (provincie) Mures in Transsylvanië en wordt door zijn etnisch Hongaarse inwoners Nyaradszentbenedek genoemd. Aanvankelijk gestart met humanitaire transporten met hulpgoederen voor de noodlijdende bevolking evolueerde de samenwerking vrij vlug naar structurele hulpverlening en samenwerking.

Voor de toekomst ligt de focus ondermeer op:
• Meewerken aan de opbouw van een sociaal middenveld door het mee opstarten en verder ondersteunen van o.a. mannen-, vrouwen- en jeugdbeweging. Ook de basisgezondheidszorg krijgt onze speciale aandacht
• Zieken, gehandicapten, ouderlingen en kansarmen genieten onze bijzondere aandacht en zullen ook in de toekomst binnen de grenzen van onze mogelijkheden logistieke en financiële ondersteuning kunnen krijgen.
• Ook willen we Kastelse inwoners met Roemeense roots vrijblijvend informeren over onze initiatieven en indien ze dit zelf wensen betrekken bij onze acties.
• En uiteraard willen wij onze Kastelse inwoners informeren over de werking van ons Comité en contacten met onze Roemeense partnergemeente stimuleren en faciliteren.

Contactgegevens:
Murgesticomité Kasterlee-Lichtaart-Tielen
p.a.Krombaken 17 B-2460 Kasterlee
GSM/ 0476-886.999
Email: jefvanmeerbergen@yahoo.com

Financiële ondersteuning van onze projecten kan door overschrijving op het rekeningnummer
BE 95 9731 7287 5858
van Murgesticomité Kasterlee-Lichtaart-Tielen

Back To Top