skip to Main Content

Een school bestaat niet alleen uit leerkrachten, leerlingen en de directie. Nee, er is ook een actief en gezellig oudercomité dat zich inspant om de kinderen een aangename tijd te bezorgen tijdens hun leerjaren.

Wij spelen een belangrijke rol in het:
– informeren van de school en ouders
– behartigen van de belangen van ouders en kinderen
– verwoorden van de verwachtingen van ouders naar de school toe
– organiseren van allerhande activiteiten waarvan de opbrengsten dienen ter ondersteuning van de activiteiten die de school inricht.
– aanpakken van probleempunten zoals pesten op school, veilig verkeer, …
– bevorderen van een nauwere samenwerking tussen de ouders, de kinderen, de directie, de leerkrachten en de inrichtende macht.

Wij bieden:
– sociaal contacten
– grote voldoening bij het slagen van wat wij ondernemen
– serieuze, grappige en leuke voorvallen en momenten
– nauwe betrokkenheid met de school, directie en leerkrachten
– inspraak in activiteiten en beslissingen

Back To Top