skip to Main Content

Vereniging voor mensen met chronische ziekte en mensen met zorgnood. Wij brengen mensen weer bij elkaar door activiteiten, huisbezoeken, uitstapjes en bieden een luisterend oor.

Website: klik hier
Facebook: klik hier

Back To Top